Send a message to Moskovskaya Pivovarennaya Kompaniya