This is not the official web site of
Çarlak piwo zawody
Not open to the public (as far as I know)
S.A. Nyýazow şaýolunyň 12-nji kilometri
Mary
[Update]

Notes

Contributor: Przemysław Gortat

Updated: April 30, 2017